هم اکنون هیچ مشکلی در شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
سرور لینوکس 23 - ایران اطلاعات php
سرور لینوکس 41 - ایران اطلاعات php
سرور لینوکس 43 - ایران اطلاعات php
سرور لینوکس آلمان اطلاعات php