سرور مجازی ابری - آلمان

CX11
  • فضا: 20 گیگابایت NVME SSD
  • ترافیک: 20 ترابایت
  • پردازنده: 1 سی پی یو
  • رم: 2 گیگابایت
  • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
  • نصب سیستم عامل: رایگان
  • آلمان - فنلاند محل سرور
  • هتزنر دیتاسنتر
CPX11
  • فضا: 40 گیگابایت NVME SSD
  • ترافیک: 20 ترابایت
  • پردازنده: 2 سی پی یو
  • رم: 2 گیگابایت
  • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
  • نصب سیستم عامل: رایگان
  • محل سرور: آلمان - فنلاند
  • دیتاسنتر: هتزنر
CX21
  • فضا: 40 گیگابایت NVME SSD
  • ترافیک: 20 ترابایت
  • پردازنده: 2 سی پی یو
  • رم: 4 گیگابایت
  • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
  • نصب سیستم عامل: رایگان
  • آلمان - فنلاند محل سرور
  • هتزنر دیتاسنتر
CPX21
  • فضا: 80 گیگابایت NVME SSD
  • ترافیک: 20 ترابایت
  • پردازنده: 3 سی پی یو
  • رم: 4 گیگابایت
  • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
  • نصب سیستم عامل: رایگان
  • آلمان - فنلاند محل سرور
  • هتزنر دیتاسنتر
CX31
  • فضا: 80 گیگابایت NVME SSD
  • ترافیک: 20 ترابایت
  • پردازنده: 2 سی پی یو
  • رم: 8 گیگابایت
  • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
  • نصب سیستم عامل: رایگان
  • آلمان - فنلاند محل سرور
  • هتزنر دیتاسنتر
CPX31
  • فضا: 160 گیگابایت NVME SSD
  • ترافیک: 20 ترابایت
  • پردازنده: 4 سی پی یو
  • رم: 8 گیگابایت
  • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
  • نصب سیستم عامل: رایگان
  • آلمان - فنلاند محل سرور
  • هتزنر دیتاسنتر
CX41
  • فضا: 160 گیگابایت NVME SSD
  • ترافیک: 20 ترابایت
  • پردازنده: 4 سی پی یو
  • رم: 16 گیگابایت
  • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
  • نصب سیستم عامل: رایگان
  • آلمان - فنلاند محل سرور
  • هتزنر دیتاسنتر
CPX41
  • فضا: 240 گیگابایت NVME SSD
  • ترافیک: 20 ترابایت
  • پردازنده: 8 سی پی یو
  • رم: 16 گیگابایت
  • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
  • نصب سیستم عامل: رایگان
  • آلمان - فنلاند محل سرور
  • هتزنر دیتاسنتر
CX51
  • فضا: 240 گیگابایت NVME SSD
  • ترافیک: 20 ترابایت
  • پردازنده: 8 سی پی یو
  • رم: 32 گیگابایت
  • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
  • نصب سیستم عامل: رایگان
  • آلمان - فنلاند محل سرور
  • هتزنر دیتاسنتر
CPX51
  • فضا: 360 گیگابایت NVME SSD
  • ترافیک: 20 ترابایت
  • پردازنده: 16 سی پی یو
  • رم: 32 گیگابایت
  • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
  • نصب سیستم عامل: رایگان
  • آلمان - فنلاند محل سرور
  • هتزنر دیتاسنتر