سرور مجازی ابری - آلمان

CX11
 • فضا: 20 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • پردازنده: 1 سی پی یو
 • رم: 2 گیگابایت
 • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
 • نصب سیستم عامل: رایگان
 • آلمان - فنلاند محل سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
CPX11
 • فضا: 40 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • پردازنده: 2 سی پی یو
 • رم: 2 گیگابایت
 • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
 • نصب سیستم عامل: رایگان
 • محل سرور: آلمان - فنلاند
 • دیتاسنتر: هتزنر
CX21
 • فضا: 40 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • پردازنده: 2 سی پی یو
 • رم: 4 گیگابایت
 • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
 • نصب سیستم عامل: رایگان
 • آلمان - فنلاند محل سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
CPX21
 • فضا: 80 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • پردازنده: 3 سی پی یو
 • رم: 4 گیگابایت
 • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
 • نصب سیستم عامل: رایگان
 • آلمان - فنلاند محل سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
CX31
 • فضا: 80 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • پردازنده: 2 سی پی یو
 • رم: 8 گیگابایت
 • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
 • نصب سیستم عامل: رایگان
 • آلمان - فنلاند محل سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
CPX31
 • فضا: 160 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • پردازنده: 4 سی پی یو
 • رم: 8 گیگابایت
 • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
 • نصب سیستم عامل: رایگان
 • آلمان - فنلاند محل سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
CX41
 • فضا: 160 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • پردازنده: 4 سی پی یو
 • رم: 16 گیگابایت
 • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
 • نصب سیستم عامل: رایگان
 • آلمان - فنلاند محل سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
CPX41
 • فضا: 240 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • پردازنده: 8 سی پی یو
 • رم: 16 گیگابایت
 • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
 • نصب سیستم عامل: رایگان
 • آلمان - فنلاند محل سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
CX51
 • فضا: 240 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • پردازنده: 8 سی پی یو
 • رم: 32 گیگابایت
 • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
 • نصب سیستم عامل: رایگان
 • آلمان - فنلاند محل سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
CPX51
 • فضا: 360 گیگابایت NVME SSD
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • پردازنده: 16 سی پی یو
 • رم: 32 گیگابایت
 • پورت: 1000 مگابیت بر ثانیه
 • نصب سیستم عامل: رایگان
 • آلمان - فنلاند محل سرور
 • هتزنر دیتاسنتر