بهینه سازی، سئو فنی و رسپانسیو سایت

بهینه سازی وب سایت


رفع اشکالات فنی سایت

بهینه سازی تصاویر و فونت ها

سبک سازی صفحات

فعال سازی cache سایت

پیش بارگذاری و تمامی موارد دیگری که جهت بهینه سازی سایت نیاز استبهینه سازی و سئو فنی وب سایت


رفع اشکالات فنی سایت

بهینه سازی تصاویر و فونت ها

سبک سازی صفحات

فعال سازی cache سایت

پیش بارگذاری و تمامی موارد دیگری که جهت بهینه سازی سایت نیاز است

انجام تمامی موارد فنی مربوط به سئوی سایت

رسپانسیو نمودن سایت

انجام تغییرات لازم در ui سایت به نحوی که در Device های مختلف سایت واکنشگرا باشد و تمامی صفحات سایت به درستی لود شوند