هاست لینوکس ایران (سی پنل)

با Cpanel راحت و بدون محدودیت آپلود کن و برنامه هاتو با ماژول های پیش فرض آن مدیریت و نصب کن.

هاست لینوکس حرفه ای سی پنل ایران - 200 مگابایت

پهنای باند ماهانه 2GB

تعداد ایمیل 2

تعداد دیتابیس 2

پارک دامین ندارد

کنترل پنل اختصاصی Cpanel

هاست لینوکس حرفه ای سی پنل ایران - 500 مگابایت

پهنای باند ماهانه 5000MB

تعداد ایمیل 5

تعداد دیتابیس 3

پارک دامین دارد

کنترل پنل اختصاصی Cpanel

هاست لینوکس حرفه ای سی پنل ایران - 1 گیگابایت

پهنای باند ماهانه 10000MB

تعداد ایمیل 10

تعداد دیتابیس 5

پارک دامین دارد

کنترل پنل اختصاصی Cpanel

هاست لینوکس حرفه ای سی پنل ایران - 2 گیگابایت

پهنای باند ماهانه 20000MB

تعداد ایمیل 20

تعداد دیتابیس 10

پارک دامین دارد

کنترل پنل اختصاصی Cpanel

هاست لینوکس حرفه ای سی پنل ایران - 5 گیگابایت

پهنای باند ماهانه 500000MB

تعداد ایمیل 30

تعداد دیتابیس 10

پارک دامین دارد

کنترل پنل اختصاصی Cpanel

هاست لینوکس حرفه ای سی پنل ایران - 10 گیگابایت

پهنای باند ماهانه 500000MB

تعداد ایمیل 30

تعداد دیتابیس 10

پارک دامین دارد

کنترل پنل اختصاصی Cpanel

هاست لینوکس حرفه ای سی پنل ایران - 20 گیگابایت

پهنای باند ماهانه 500000MB

تعداد ایمیل 30

تعداد دیتابیس 10

پارک دامین دارد

کنترل پنل اختصاصی Cpanel