سرور اختصاصی - اروپا

AX41-NVME

ضد DDoS
دارای Firewall

 • محل آلمان - فنلاند
 • AMD Ryzen 5 3600 CPU
 • 64 GB DDR4 RAM
 • هارد NVMe SSD 2 x 512 GB
 • پورت 1 گیگابیت بر ثانیه (1G)
 • پهنای باند تضمین شده 1 گیگابیت بر ثانیه (1GB/s)
 • سیستم عامل انواع لینوکس و ویندوز
 • هزینه کنسل کردن سرویس هزینه 1 ماه
EX42-NVME

ضد DDoS
دارای Firewall

 • محل آلمان - فنلاند
 • Intel® Core™ i7-6700 CPU
 • 64 GB DDR4 RAM
 • هارد NVMe SSD 2 x 512 GB
 • پورت 1 گیگابیت بر ثانیه (1G)
 • پهنای باند تضمین شده 1 گیگابیت بر ثانیه (1GB/s)
 • سیستم عامل انواع لینوکس و ویندوز
 • هزینه کنسل کردن سرویس هزینه 1 ماه
AX51-NVME

ضد DDoS
دارای Firewall

 • محل آلمان - فنلاند
 • AMD Ryzen 7 3700X CPU
 • 64 GB DDR4 ECC RAM
 • هارد NVMe SSD 2 x 1 TB
 • پورت 1 گیگابیت بر ثانیه (1G)
 • پهنای باند تضمین شده 1 گیگابیت بر ثانیه (1GB/s)
 • سیستم عامل انواع لینوکس و ویندوز
 • هزینه کنسل کردن سرویس هزینه 1 ماه
EX52-NVME

ضد DDoS
دارای Firewall

 • محل آلمان - فنلاند
 • Intel® Core™ i7-8700 CPU
 • 128 GB DDR4 RAM
 • هارد NVMe SSD 2 x 1 TB
 • پورت 1 گیگابیت بر ثانیه (1G)
 • پهنای باند تضمین شده 1 گیگابیت بر ثانیه (1GB/s)
 • سیستم عامل انواع لینوکس و ویندوز
 • هزینه کنسل کردن سرویس هزینه 1 ماه
EX62-NVME

ضد DDoS
دارای Firewall

 • محل آلمان - فنلاند
 • Intel® Core™ i9-9900K CPU
 • 128 GB DDR4 RAM
 • هارد NVMe SSD 2 x 1 TB
 • پورت 1 گیگابیت بر ثانیه (1G)
 • پهنای باند تضمین شده 1 گیگابیت بر ثانیه (1GB/s)
 • سیستم عامل انواع لینوکس و ویندوز
 • هزینه کنسل کردن سرویس هزینه 1 ماه
AX61-NVME

ضد DDoS
دارای Firewall

 • محل آلمان - فنلاند
 • AMD Ryzen 9 3900 CPU
 • 128 GB DDR4 ECC RAM
 • هارد NVMe SSD 2 x 1.92 TB
 • پورت 1 گیگابیت بر ثانیه (1G)
 • پهنای باند تضمین شده 1 گیگابیت بر ثانیه (1GB/s)
 • سیستم عامل انواع لینوکس و ویندوز
 • هزینه کنسل کردن سرویس هزینه 1 ماه
AX161

ضد DDoS
دارای Firewall

 • محل آلمان - فنلاند
 • AMD EPYC 7502P CPU
 • 128 GB DDR4 ECC RAM
 • هارد NVMe SSD قابلیت نصب به صورت اختیاری (با دریافت هزینه)
 • پورت 1 گیگابیت بر ثانیه (1G)
 • پهنای باند تضمین شده 1 گیگابیت بر ثانیه (1GB/s)
 • سیستم عامل انواع لینوکس و ویندوز
 • هزینه کنسل کردن سرویس هزینه 1 ماه