هاست دانلود - خارج کشور

NX10
 • فضا 100 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه 1 ترابایت
 • ساب دامین ندارد
 • کاربر نامحدود
 • HTTPS دارد
 • محل دیتاسنتر هتزنرآلمان
NX20
 • فضا 500 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه 2 ترابایت
 • تعداد ساب دامین 1
 • کاربر نامحدود
 • HTTPS دارد
 • محل دیتاسنتر هتزنرآلمان
NX30
 • فضا 1 ترابایت
 • ترافیک ماهیانه 5 ترابایت
 • تعداد ساب دامین 3
 • کاربر نامحدود
 • HTTPS دارد
 • محل دیتاسنتر هتزنرآلمان
NX40
 • فضا 2 ترابایت
 • ترافیک ماهیانه 10 ترابایت
 • تعداد ساب دامین 5
 • کاربر نامحدود
 • HTTPS دارد
 • محل دیتاسنتر هتزنرآلمان
NX50
 • فضا 5 ترابایت
 • ترافیک ماهیانه 15 ترابایت
 • تعداد ساب دامین 7
 • کاربر نامحدود
 • HTTPS دارد
 • محل دیتاسنتر هتزنرآلمان
NX60
 • فضا 10 ترابایت
 • ترافیک ماهیانه 20 ترابایت
 • تعداد ساب دامین 10
 • کاربر نامحدود
 • HTTPS دارد
 • محل دیتاسنتر هتزنرآلمان