گواهینامه EV یا Extended Validation SSL

گواهینامه اس اس ال - Comodo PositiveSSL EV

قابل ارائه برای دامنه های بین المللی

صدور 1 تا 7 روزه

پوشش یک دامنه

نیاز به ارائه مدارک

سازگار با انواع گوشی های همراه

سازگار با 99 درصد مرورگرهای روز دنیا

حفظ امنیت اطلاعات کاربران

قدرتمندترین نوع رمزگذاری SHA-2

نوار سبز رنگ

گواهینامه اس اس ال - Comodo PositiveSSL EV MDC

قابل ارائه برای دامنه های بین المللی

صدور 1 تا 7 روزه

پوشش یک دامنه اصلی و دو دامنه دیگر

نیاز به ارائه مدارک

سازگار با انواع گوشی های همراه

سازگار با 99 درصد مرورگرهای روز دنیا

حفظ امنیت اطلاعات کاربران

قدرتمندترین نوع رمزگذاری ، 256 بیت و SHA-2

نوار سبز رنگ

گواهینامه اس اس ال - Thawte Web Server EV Certificate

قابل ارائه برای دامنه های بین المللی

صدور 1 تا 10 روزه

پوشش یک دامنه

نیاز به ارائه مدارک

سازگار با انواع گوشی های همراه

سازگار با 99 درصد مرورگرهای روز دنیا

حفظ امنیت اطلاعات کاربران

قدرتمندترین نوع رمزگذاری ، 256 بیت و SHA-2

نوار سبز رنگ