گواهینامه OV یا Organoization Validation SSL

گواهینامه اس اس ال - Comodo InstantSSL

قابل ارائه برای دامنه های بین المللی

صدور 1 تا 3 روزه

پوشش یک دامنه

نیاز به ارائه مدارک

سازگار با انواع گوشی های همراه

سازگار با 99 درصد مرورگرهای روز دنیا

حفظ امنیت اطلاعات کاربران

قدرتمندترین نوع رمزگذاری 128/256 بیت

قفل سبز رنگ

گواهینامه اس اس ال - Comodo Multi-Domain SSL

قابل ارائه برای دامنه های بین المللی

صدور 1 تا 3 روزه

پوشش یک دامنه اصلی و دو دامنه دیگر

نیاز به ارائه مدارک

سازگار با انواع گوشی های همراه

سازگار با 99 درصد مرورگرهای روز دنیا

حفظ امنیت اطلاعات کاربران

قدرتمندترین نوع رمزگذاری ، 125/256 بیت و SHA-2

قفل سبز رنگ

گواهینامه اس اس ال - Comodo Premium SSL Wildcard

قابل ارائه برای دامنه های بین المللی

صدور 1 تا 3 روزه

پوشش یک دامنه و ساب دامنه های آن

نیاز به ارائه مدارک

سازگار با انواع گوشی های همراه

سازگار با 99 درصد مرورگرهای روز دنیا

حفظ امنیت اطلاعات کاربران

قدرتمندترین نوع رمزگذاری SHA-2

قفل سبز رنگ

گواهینامه اس اس ال - Thawte Web Server Certificate

قابل ارائه برای دامنه های بین المللی

صدور 1 تا 3 روزه

پوشش یک دامنه

نیاز به ارائه مدارک

سازگار با انواع گوشی های همراه

سازگار با 99 درصد مرورگرهای روز دنیا

حفظ امنیت اطلاعات کاربران

قدرتمندترین نوع رمزگذاری 256 بیت

قفل سبز رنگ

گواهینامه اس اس ال - Thawte Wildcard SSL Certificate

قابل ارائه برای دامنه های بین المللی

صدور 1 تا 3 روزه

پوشش یک دامنه و ساب دامنه های آن

نیاز به ارائه مدارک

سازگار با انواع گوشی های همراه

سازگار با 99 درصد مرورگرهای روز دنیا

حفظ امنیت اطلاعات کاربران

قدرتمندترین نوع رمزگذاری ، 256 بیت

قفل سبز رنگ